Klagomålshantering

Använd detta formulär om du vill lämna synpunkter, beröm, förslag eller klagomål som inte är av personlig karaktär.

    Välj din roll *

    När du lämnar dina kontaktuppgifter till oss innebär det att vi behandlar dina personuppgifter för att kunna handlägga ditt ärende och återkoppla till dig. Det gör vi för att kunna uppfylla våra skyldigheter enligt skollagen. Dina uppgifter sparas i upp till tio år. Genom att bock i detta alternativ intygar du att du läst och godkänner vår policy för hantering av personuppgifter