Meny

Engagerade lärare med hög kompetens och idrottsbakgrund

På Änglagårdsskolan ställer vi höga krav på att våra lärare har såväl formell behörighet som bakgrund som aktiva idrottare.

Det första kriteriet vid anställning av lärare på Änglagårdsskolan är formell behörighet samt behörighet i individuella undervisningsämnen. Ytterligare ett kriterium är att vi vill att samtliga lärare har någon form av idrottsbakgrund samt delar våra värderingar och syn på kunskap. Det är viktigt för förståelsen för elevernas vardag, där tid för både skola och träning ska rymmas, att alla lärare delar vår grundsyn på idrotten som ett verktyg för att skapa god hälsa och bra kunskapsresultat.

Skolledning/ Expedition

Arbetslag åk 5-7

Arbetslag åk 8

:

Arbetslag åk 9

Elevhälsan

Fotbollsinstruktörer

Köket

Tjänst-/föräldraledig personal