Bild över lokalen Änglagårdsskolan

Om Änglagårdsskolan

Änglagårdsskolan är landets ledande idrottsskola och i Göteborg finns de allra bästa förutsättningarna för en lyckad skolgång – från årskurs 6 till 9.

Änglagårdsskolan erbjuder Nordens starkaste koncept för att kombinera fotboll och skola i grundskolan. Skolan finns i Prioritet/Serneke Arena i Östra Göteborg. Kommunikationerna är goda och det är lätt att ta sig hit för både elever och vuxna.

Vi fokuserar på att skapa bästa möjliga förutsättningar att kombinera skola och fotboll utifrån aktuell forskning och beprövad erfarenhet. På Änglagårdsskolan har du varje vecka tre fotbollsträningar och ett idrottspass på schemat.

Vårt fokus är att värna om elevernas hälsa samt skapa sunda värderingar så att eleverna lyckas såväl med sin skola som sin fotboll med hänsyn till sina individuella förutsättningar. Våra kärnvärden och ett dagligt verktyg i vårt arbete är våra värdegrundsord: kamratskap, kul, kämpa och kunskap.

Vårt unika Änglagårdskoncept skapar framgång – både i skolan och på fotbollsplanen.

Vi som går på Änglagårdsskolan

Tänk att tillbringa sin tid i skolan tillsammans med mängder av elever och lärare med samma stora idrottsintresse. Det är verklighet hos oss på Änglagårdsskolan. Att kombinera idrott och kunskap är något våra elever verkligen uppskattar. Och något vi verkligen vet ger resultat – såväl på idrottsarenan som i klassrummet.

Edvin Liske
Elevprofilen

Edvin Liske

Det bästa med att gå på Änglagårdsskolan är att man kombinerar fotboll med skola och att många lä...

Läs mer här
Porträtt av Olivia Zachau Friborg på Änglagårdsskolan.
Elevprofilen

Olivia Zachau Friborg

Kombinationen mellan skolundervisning och fotbollsutbildning är det som Olivia Zachau Friborg upp...

Läs mer här
Platshållarbild för elever på Prolympia

Är du vår nästa elev?

Ta chansen och upplev Sveriges ledande idrottsskola. Ansök till Änglagårdsskolan redan i dag!

Vidare till ansökan

Undervisningen på skolan

  • Undervisningen hos Änglagårdsskolan kännetecknas av delaktighet, struktur, tydlighet och regelbunden feedback.

  • Pedagogerna skapar goda relationer och gör skillnad för dig som som elev i ditt lärande.

  • Undervisningen varieras med såväl ämnesintegrerade arbetssätt som rena ämnesstudier. På så sätt utvecklar du som elev gedigen ämneskunskap och tydlig förståelse för hur kunskapen i olika ämnen knyts ihop till en helhet.

  • Varje vecka finns det lärarledda studiestugor med förutsättningar att bli klar med sitt skolarbete under skoldagen.

Utveckla kunskaper för livet

Änglagårdsskolan är det självklara valet för dig som vill kombinera fotboll och studier i grundskolan. Här utvecklar du kunskaper för livet, stärkta av idrottens positiva effekter på din fysiska och personliga utveckling.

På Änglagårdsskolan lägger du grunden för ett livslångt lärande. Pedagogerna väljer tillsammans med eleverna ut de verktyg som är mest lämpad för uppgiften. Alla våra elever ska utveckla en tillräcklig digital kompetens och ha tillgång till digitala verktyg utifrån sina behov och förutsättningar.

Niclas Alexandersson

Under alla år på Änglagårdsskolan så har jag trivts bra. Jag har kunnat vara med och påverka.

Niclas Alexandersson, Fotbollstränare
Fotbollsspelare tränar volley på Änglagårddskolan.

Fotbollen i fokus

Fotboll, idrott och hälsa speglar vardagen på Änglagårdsskolan – från förskoleklass upp till årskurs nio.

Här får du möjlighet att kombinera ditt idrottsintresse med en lyckad skolgång. Alltid utifrån elevens egna mål och förutsättningar. Vi vet nämligen att idrott och hälsa stimulerar och optimerar kunskapsutveckling. Genom vår vision att alla lärare på skolan ska ha någon form av idrottsbakgrund skapar vi en positiv atmosfär där vi utvecklas tillsammans.

Läs mer om vår fotbollsprofil
Bild på elever vid Änglagårdsskolan

Elevhälsan – skolans hjärta

På Änglagårdsskolan vill vi skapa en så positiv lärmiljö som möjligt. Här är elevhälsan en naturlig del i vårt arbete. Tillsammans skapar vi en arbetsmiljö som ger alla möjligheter att utvecklas utifrån sina förutsättningar.

Elevhälsan ska vara förebyggande, hälsofrämjande och stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Alla elever ska därmed ha rätt till en fysisk och psykosocial arbetsmiljö som skapar studiero och ger individen chans att, utifrån sina förutsättningar, utvecklas så långt som möjligt mot utbildningens mål.

Till vår hjälp av har vi tillgång till kompetens inom flera områden. Medicinsk i form av läkare, psykologer, logopeder och sjuksköterskor. Som stöd i det pedagogiska arbetet har vi såväl speciallärare som specialpedagoger.

Alla dessa ska möta eleverna i såväl framgång som när de är i behov av stöd på olika sätt. Allt för att få dem att nå sin fulla potential, både i klassrummet och på idrottsarenorna.

Elevhälsoarbetets mål

Tillsammans ser vi till att nå vårt stora mål med elevhälsoarbetet på Änglagårdsskolan – att elevens mående, lärande och utveckling ska vara utgångspunkt och mål för allas arbete i skolan. Vi ska ha en verksamhet där alla har rätt till en miljö som kännetecknas av lärande, trygghet och delaktighet.

Vidare till ansökan