Bild över lokalen Änglagårdsskolan

Machofabriken tar upp viktiga ämnen

På Änglagårdsskolan använder vi oss av ett metodmaterial som kallas Machofabriken, som vänder sig till ungdomar i åldrarna 13–25 år. Här får deltagarna genom filmer, interaktiva övningar och samtal möjligheten att reflektera kring viktiga ämnen.

Bland dessa exempelvis vänskap och relationer, sexuella trakasserier, samtycke, våld och ungas utsatthet på nätet. Målet är att skapa förutsättningar för unga att leva ett friare liv och minska förekomsten av våld, kränkningar och trakasserier i vardagen.

Under året har vi tillsammans med årskurs 7 och 8 belyst ämnen som normer, våld, samtycke/frivillighet, utsatthet på nätet, grupptryck och vänskap. När vi började med Machofabriken upplevde vi att våra elever var lite osäkra på att dela sina reflektioner och frågor. Men bara efter några gånger har vi märkt en skillnad. Nu är de delaktiga och ger oss del av hur deras vardag ser ut. Vi ser att gruppdynamiken påverkas positivt av att prata i mindre grupper om saker som annars kan vara svåra att hitta ett forum för. Varje möte med eleverna i detta forum känns viktigt. Ämnen handlar om verkligheten och det känns som att vi tillsammans i klassrummet gör skillnad för framtiden.